*** SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚR BALENÉ ***
*** STOLNÍ VODY v barelech ***
 
 Níže uvedené smluvní strany:
 
* Dodavatel:  AQUAcoolers - D.Baroch
 Opolany 164, 289 07, LIBICE nad Cidlinou
 DIČ: CZ7211150991 IČ: 43140726
 
* Zákazník:
Název firmy:  
Zákaznické číslo:  
Fakturační adresa:  
DIČ:  
IČ:  
 
Datum:  
  Nepřihlášený zákazník
  
  
  
  
 
  
 
  Čas dodání:  
  
 
 souhlasí a přijímají níže uvedené obchodní podmínky pro odběr balené pramenité vody ...
 
I. DODÁVKY BALENÉ VODY
I.I. Dodavatel se zavazuje dodávat zákazníkovi balenou stolní vodu distribuovanou v plastových vratných barelech o objemu 18,9 litrů (popřípadě menším), splňující veškeré podmínky pro prodej a distribuci v ČR.
I.II. Distribuce balené vody bude prováděna:
OSOBNÍM ODBĚREM – přímý prodej balené vody zákazníkovi v provozovně dodavatele.
DISTRIBUČNÍM ODBĚREM – dodání balené vody zákazníkovi na níže uvedenou adresu doručení, v čase dodání.
 
  ADRESA DORUČENÍ:  
  
 
II. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ
II.I. Objednání balené vody může zákazník učinit následujícím způsobem:
INTERNET – objednání prostřednictvím internetových stránek dodavatele [ http://www.rozvoz-voda-barel.cz ].
E-MAIL – zaslání objednávky na e-mailovou adresu dodavatele [ order@rozvoz-voda-barel.cz ].
TELEFON – telefonické objednání na kontaktních tel. číslech dodavatele.
II.II. V případě osobního odběru balené vody v množství větším než 20 kusů je nutné si zboží objednat nejméně 3 pracovní dny před uskutečněním odběru.
II.III. Uzávěrka objednávek je v pracovních dnech do 18:00 hodin. Objednávky přijaté po tomto termínu mohou být zpracovány v následujícím pracovním dnu.
 
III. DODACÍ PODMÍNKY A CENY
III.I. Dodavatel se v případě distribučního odběru zavazuje dodat objednané množství balené vody nejdéle v následujících 3 pracovních dnech ode dne obdržení (zpracování) objednávky.
III.II. Nebude-li předem ujednán jiný termín, zavazuje se dodavatel doručit objednanou balenou vodu zákazníkovi v uvedeném „Čase dodání".
III.III. Zákazník je povinen zajistit řádné vyřízení objednávky, tj. zejména převzetí a úhrada objednané balené vody.
III.IV. V případě, že zákazník nezajistí řádné vyřízení objednávky, vznikne dodavateli nárok na úhradu vzniklých nákladů na dopravu dle platného ceníku dodavatele.
III.V. Veškerá cenová ujednání se řídí platným ceníkem dodavatele, zveřejněným na internetových stránkách.
 
IV. VRATNÉ OBALY
IV.I. Při dodání balené vody je zákazníkovi účtována úhrada za vratný plastový barel s automatickým uzávěrem dle platného ceníku dodavatele.
IV.II. Zpětné vrácení vratných plastových barelů je možné učinit v provozovně dodavatele nebo při distribučním odběru balené vody. V případě, že zákazník bude při distribučním odběru pouze vracet vratné plastové barely, vznikne dodavateli nárok na úhradu vzniklých nákladů na dopravu dle platného ceníku dodavatele.
IV.III. Dodavatel má právo nepřijmout vratné plastové barely zpět v následujících případech:
- dojde-li k poškození nebo znehodnocení vratného plastového barelu.
- dojde-li k porušení (sejmutí) automatického uzávěru.
- přesáhne-li počet vracených vratných plastových barelů saldokonto zákazníka,
  tj. aktuální stav uhrazených plastových barelů u dodavatele.
IV.IV. Lhůta pro vrácení vratných plastových barelů je 6 měsíců od posledního nákupu zákazníka.
IV.V. Při vrácení vratných plastových barelů (snížení saldokonta zákazníka) je dodavatel povinen vystavit zákazníkovi potvrzení o zpětném převzetí vratných barelů a jejich počtu (dodací list) a následně provést vyúčtování dle aktuálního ceníku. Toto vyúčtování provádí dodavatel vždy do 5. dne v měsíci následujícím po převzetí obalů.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu těchto smluvních podmínek.
 
  Podpis zákazníka:
 
Nepřihlášený uživatel
Nákupní košík
... žádné položky ...
 
 
 
Uživatelské jméno
 
Heslo
 

... Pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN v barelech 18,9l se slevou 50% pro nové zákazníky ...

... dovoz vody do automatů - zásobování zdarma ...
... nejlevnější výdejníky vody v ČR ( aquamaty, dispensory, watercoolery, stojany na vodu ) - nealkoholické nápoje - instantní směsi ...
--- vstupte do vodního světa ---

... Naše voda s rozvozem již od 51,75 Kč bez DPH ...